Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Tadeusz Wladyslaw Bak (prof., Dr., PhD.) ID: 18930915227