Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vojtech Kollár ID: 11920220499

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Obchodná fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 56%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.1983 

30.04.2013 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Obchodná fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 66.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

17.06.2019 

Vysoká škola Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.04.2008 

31.07.2012 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Obchodná fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 66.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.06.2019 

31.08.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici životné prostredie denná 1
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici životné prostredie externá 1
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo denná 2
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.