Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 269

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Roman Horváth (prof., Ph.D.) ID: 19424577068 EduID: 303391820

Aktuálne zamestnania k 30.09.2023

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2023

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied ekonómia verejnej politiky denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied ekonómia verejnej politiky denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.