Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Tomáš ADAM (Prof., RNDr., PhD.) ID: 16623068650

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 5

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.