Alexandra Veselovská (Ing., PhD.) ID: 14443453314

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 98%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2017 

30.09.2018 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

09.03.2017 

31.05.2017 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov