Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Marian Huňady (Mgr.) ID: 95282367047

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 10.65%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 47.9%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.01.2017 

31.01.2017 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 85.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.05.2017 

31.05.2017 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 32.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2018 

28.02.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 30.78%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.05.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 66.1%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

14.01.2019 

30.01.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.