Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Zdenka Bittarovská (Bc.) ID: 70943654543

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.10.2016 

31.08.2017 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

21.09.2018 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.09.2018 

23.09.2018 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

30.06.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.