Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jozef Andraško (JUDr., PhD.) ID: 20681370656

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.08.2017 

30.09.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

31.12.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 13.21%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2018 

31.12.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 12.92%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

31.12.2016 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.