Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 368

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Jakub Bardovič (PhDr., PhD.) ID: 12517545498