Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Jakub Bardovič (PhDr., PhD.) ID: 12517545498