Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 540

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2021

Lukáš Šoltés (Ing., PhD.) ID: 13211968598

Aktuálne zamestnania k 31.03.2021

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.12.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2021

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2017 

31.12.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2019 

30.06.2019 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.04.2019 

31.10.2019 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2019 

01.12.2019 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.06.2016 

31.08.2016 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2021. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.