Diana Borbélyová (PaedDr., PhD.) ID: 42011977175

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2018 

30.11.2018 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2018 

31.01.2019 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2015 

31.07.2016 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2016 

31.07.2017 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2017 

31.01.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov