Slavomír Bednár (Ing., PhD.) ID: 17234294863

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2015 

31.08.2018 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 55%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

20.02.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov