Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Alena Sičáková (doc., Ing., PhD.) ID: 18578038280

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1996 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta teória technológie a riadenia v stavebníctve externá 3
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta teória technológie a riadenia v stavebníctve externá 3
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta teória technológie a riadenia v stavebníctve denná 3
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta teória technológie a riadenia v stavebníctve denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.