Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Miroslav Rimár (prof., Ing., CSc.) ID: 74057700817

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2003 

31.08.2016 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove obnoviteľné zdroje energie denná 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove obnoviteľné zdroje energie externá 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove obnoviteľné zdroje energie denná 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove obnoviteľné zdroje energie externá 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove procesná technika externá 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove procesná technika denná 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Process Engineering externá 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Process Engineering denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.