Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Alena Strejčková (RNDr., PhD.) ID: 11822538644