Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jaroslav Daubrava (Mgr. art., ArtD.) ID: 10115678358