Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Alica Hancková (Mgr. art., ArtD.) ID: 11876718104

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

30.09.2018 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2015 

30.09.2015 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.10.2017 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2017 

30.06.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.