Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viktória Rajťúková (Ing., PhD.) ID: 73506609218

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 98.66%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.12.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2016 

31.05.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 90.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

31.05.2018 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2014 

30.09.2015 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.