Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Marián Rovňák (doc., Ing., CSc.) ID: 13525758034

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2011 

31.01.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 98.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

30.06.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 30.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2012 

30.11.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2012 

30.06.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

30.09.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2014 

15.09.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2013 

15.09.2014 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.07.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.