Miroslav Badida (prof., Dr. h. c. Ing., PhD.) ID: 19813531175

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.1982 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta technika ochrany životného prostredia denná 1
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta technika ochrany životného prostredia denná 2
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta technika ochrany životného prostredia denná 3
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta technika ochrany životného prostredia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov