Tomáš Sabol (prof., Ing., CSc.) ID: 93197243739

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2019 

 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 5.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.03.2000 

 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 48%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.03.2000 

28.02.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2015 

29.02.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 85%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

30.11.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2016 

31.10.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.04.2007 

31.08.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2010 

30.04.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

30.04.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 53%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 73%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

28.02.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 22.7%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2015 

30.09.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

31.10.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2016 

30.09.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2016 

30.06.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2016 

30.11.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov