Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vojtech Stanek ID: 85196154115

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 48%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2011 

30.06.2012 

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2012 

30.06.2015 

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.01.2016 

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2016 

31.03.2017 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.