Viliam Bauer (prof., Ing., CSc.) ID: 16294646201

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1982 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.10.2011 

31.12.2011 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.02.2012 

30.06.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.09.2012 

31.12.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika denná 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika denná 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika externá 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika externá 1
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií technológie baníctva a tunelárstva denná 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií technológia baníctva a tunelárstva denná 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií technológie baníctva a tunelárstva externá 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií technológia baníctva a tunelárstva externá 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie denná 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie denná 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie externá 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov