Pavel Raschman (prof., Ing., CSc.) ID: 62503292019

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.1993 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie materiálové inžinierstvo externá 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie materiálové inžinierstvo denná 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie náuka o materiáloch denná 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie náuka o materiáloch externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov