Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Andrea Čajková (doc., PhDr., PhD.) ID: 77616666786 EduID: 301701069

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.05.2019)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2019
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 21.06.2021)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
21.06.2021
Koniec pracovného pomeru
21.06.2021

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 22.06.2021)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
22.06.2021
Koniec pracovného pomeru
22.06.2021

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 23.06.2021)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
23.06.2021
Koniec pracovného pomeru
23.06.2021

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 24.06.2022)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
24.06.2022
Koniec pracovného pomeru
24.06.2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 30.04.2019)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2018
Koniec pracovného pomeru
30.04.2019

Vysoká škola Danubius (do 31.01.2018)

Vysoká škola
Vysoká škola Danubius
Fakulta
Fakulta sociálnych štúdií
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2014
Koniec pracovného pomeru
31.01.2018

Vysoká škola Danubius (do 31.12.2018)

Vysoká škola
Vysoká škola Danubius
Fakulta
Fakulta sociálnych štúdií
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2018
Koniec pracovného pomeru
31.12.2018

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.