Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Andrea Čajková (doc., PhDr., PhD.) ID: 77616666786