Peter Sika (doc., Ing., PhD.) ID: 20515350656

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2014 

 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 52%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 54%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

21.09.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 54%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.09.2016 

30.06.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

10.02.2019 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2010 

31.03.2014 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2003 

05.02.2012 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 52%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.02.2012 

30.06.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta sociálny rozvoj a sociálna politika externá 2
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta sociálny rozvoj a sociálna politika denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov