Lívia Barnišinová (PaedDr.) ID: 20279559817

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 98.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.09.2014 

21.09.2015 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 98.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.08.2016 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 98.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

31.08.2018 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 23.78%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2014 

30.06.2014 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov