Eva Baranová (RNDr.) ID: 14130829385

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2007 

30.06.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

30.09.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2018 

31.01.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 98.66%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2019 

30.06.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

30.06.2014 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2018 

01.10.2018 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 43.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.11.2014 

28.11.2014 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 39.23%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.03.2015 

31.03.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

21.09.2015 

18.12.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2016 

30.06.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 15%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

23.12.2016 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2017 

14.05.2017 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2017 

22.12.2017 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.09.2017 

14.09.2017 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov