Simon Dawson (Bc.) ID: 31922783570

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.10.2013 

01.10.2014 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.10.2015 

30.06.2017 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.10.2018 

30.06.2019 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2019 

30.09.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov