Marek Jemala (doc., Ing., PhD.) ID: 20115568108

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

31.12.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2019 

31.05.2019 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.11.2018 

31.12.2018 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave priemyselné manažérstvo externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov