Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Juraj Filas (prof., MgA.) ID: 10242373678

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.10.2013 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení kompozícia denná 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení kompozícia denná 2
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení kompozícia denná 3
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení kompozícia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.