Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Kvetoslava KOPPOVÁ (Doc., MUDr., PhD.) ID: 16895606909

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2013 

28.02.2013 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

31.03.2013 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.03.2014 

31.05.2014 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.