Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Rastislav Metruk (doc., PaedDr., Ph.D.) ID: 84185414181 EduID: 302245166

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Žilinská univerzita v Žiline (od 01.09.2021)

Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta
Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2021
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Žilinská univerzita v Žiline (do 31.08.2021)

Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta
Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
25.04.2016
Koniec pracovného pomeru
31.08.2021

Žilinská univerzita v Žiline (do 24.04.2016)

Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta
Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2013
Koniec pracovného pomeru
24.04.2016

Aktuálne garantovania

Žilinská univerzita v Žiline (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii))

Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta
Fakulta humanitných vied
Názov programu
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Žilinská univerzita v Žiline (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii))

Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta
Fakulta humanitných vied
Názov programu
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.