Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Rastislav Metruk (doc., PaedDr., Ph.D.) ID: 84185414181 EduID: 302245166

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2021 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.