Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 33 406

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2021

Rastislav Metruk (doc., PaedDr., Ph.D.) ID: 84185414181

Aktuálne zamestnania k 30.09.2021

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2021 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2021. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.