Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Sarnovský (prof., Ing., CSc.) ID: 11541954273

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 38.93%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.01.1969 

31.08.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 98.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

31.12.2017 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2018 

31.12.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.