Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Róbert Rozenberg (Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP) ID: 58163462054

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2013 

31.12.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Letecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2007 

31.07.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.