Vladimír Čema (Mgr., PhD.) ID: 49356710372

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 8.2%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.02.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

31.12.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 11.35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.11.2012 

28.02.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 75.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2018 

28.02.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 75.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.07.2018 

31.07.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov