Ryszard Michal Czarny (prof., Mgr., Dr.) ID: 12563627487

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.03.2015 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied politológia denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied politológia externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied politológia denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied politológia externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov