Denisa Benčová (Mgr. art.) ID: 13863609911

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2014 

31.08.2014 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 93.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2014 

31.12.2014 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 93.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2015 

31.05.2016 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2012 

21.12.2012 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2013 

14.02.2014 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2016 

31.05.2017 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 12.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2018 

19.12.2018 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2019 

30.04.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov