Štefan Segľa (prof., Ing., CSc.) ID: 14350308047

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta strojné inžinierstvo denná 1
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta strojné inžinierstvo denná 1
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta strojné inžinierstvo denná 2
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta strojné inžinierstvo denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov