Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Petra Cepková (Mgr. art., ArtD.) ID: 15955382069