Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Jana Karpjaková Balážiková (doc., Mgr. art.) ID: 17203495433 EduID: 302299407

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

24.09.2014 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.05.2015 

22.06.2015 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2015 

27.09.2016 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.05.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.09.2012 

31.05.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba externá 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.