Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Jana Karpjaková Balážiková (doc., Mgr. art.) ID: 17203495433