Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Jana Karpjaková Balážiková (doc., Mgr. art.) ID: 17203495433