Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Juraj Sedláček (doc., ThDr., PhD.DiS.) ID: 18127842179 EduID: 302246369

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2022 

 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2019 

30.04.2022 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 13%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2019 

14.06.2019 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 13%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2019 

12.06.2020 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 13%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2021 

31.03.2022 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 42%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2022 

30.06.2022 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2015 

15.06.2016 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.09.2016 

15.06.2017 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 13%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2018 

31.01.2019 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 18.66%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2015 

07.02.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.02.2016 

15.07.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2016 

31.03.2019 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2013 

15.06.2014 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2014 

15.06.2015 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 4.8%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2013 

30.06.2015 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.05.2019 

29.05.2019 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

27.06.2022 

27.06.2022 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálne služby a poradenstvo denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálne služby a poradenstvo externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálne služby a poradenstvo denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálne služby a poradenstvo externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálna politika externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied sociálna politika denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment sociálnych služieb denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment sociálnych služieb externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.