Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Juraj Sedláček (doc., ThDr., PhD.DiS.) ID: 18127842179