Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Gabriela Barančíková (doc., RNDr., CSc.) ID: 18368211556