Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Soňa Wimmerová (RNDr., PhD.) ID: 15689444783

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2019 

 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

30.06.2019 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.1993 

30.06.2012 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.