Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ladislava WSOLOVÁ (RNDr., PhD.) ID: 11102388091

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.1991 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2014 

30.06.2014 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

30.06.2015 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2019 

30.06.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.