Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Girma BELAY (MVDr., CSc.) ID: 55910708515